Certifikace TR TS, GOST pro Rusko, Bělorusko, Kazachstán a Ukrajinu:

 • Zajišťování certifikace v souladu s technickými reglementy celní unie Rusko, Bělorusko, Kazachstán (Certifikace TR TS)
 • Zajišťování certifikace v souladu s technickými požadavky Ukrajiny
 • Certifikáty shody s technickými reglementy
 • Deklarace shody s technickými reglementy
 • Potvrzení, že pro daný výrobek není vyžadován certifikát nebo deklarace shody (Отказное письмо) – slouží jako doklad pro celnici
 • Zpracování návrhů technických pasportů zařízení
 • Zpracování návodů na použití v souladu s požadavky technických reglementů
 • Zpracování dokumentů týkajících se bezpečnosti zařízení v souladu s požadavky technických reglementů (Обоснование безопасности)
 • Zajištění metrologických certifikátů (Экспертиза промышленной безопасности)
 • Zajištění certifikátů EX pro výbušná prostředí
 • Zajištění expertízy průmyslové bezpečnosti
 • Překlady podkladů z ČJ nebo AJ do RJ

 

Konzultační obchodní činnost v následujících oblastech:

 • Těžké strojírenství
 • Tepelná a jaderná energetika – výstavba nových zdrojů
 • Chemický průmysl
 • Velké investiční projekty
 • Subdodávky klíčových zařízení
 • Spolupráce na evropské úrovni s předními evropskými EPC kontraktory

Certifikace Rusko, těžké strojírenství

O nás: SVM C&C s.r.o. zajišťuje poradenství a certifikace výrobků pro Rusko.

Firma SVM C&C působí ve dvou vzájemně se doplňujících se oborech od roku 2014.

Poskytujeme kompletní servis v oblasti zajišťování certifikace potřebné pro export a provoz strojů, zařízení a ostatního zboží na území celní unie Ruská Federace – Bělorusko – Kazachstán. Také zajišťujeme certifikaci potřebnou pro export na Ukrajinu.

Naší předností je profesionální přístup k našim klientům a dlouhodobá zkušenost. Jsme v úzkém kontaktu s předními laboratořemi a orgány v oblasti vydávání certifikátů v Ruské Federaci a na Ukrajině.

Na základě předchozích zkušeností s obchodní činností v oblastech těžkého strojírenství a tepelné energetiky, zejména z oblasti parních turbín, kotlů, tepelných výměníků, kondenzátorů páry, zařízení pro chemický průmysl poskytujeme obchodní poradenství v těchto oborech.

Jsme v kontaktu s předními evropskými EPC kontraktory i s mnoha instituty a organizacemi působícími v oblasti investiční výstavby v Ruské Federaci. Samozřejmě jsme také v kontaktu s předními zejména českými výrobci a dodavateli klíčových zařízení pro velké investiční projekty. 

Certifikace výrobků a zařízení pro Rusko, Kazachstán a Ukrajinu