Dobrovolné certifikáty GOST R certifikáty pro Rusko

Dobrovolené certifikáty pro Rusko - GOST RGOST R je dnes dobrovolný certifikát, avšak procedura jeho získání je obdobná povinným certifikátům TR TS.

Platnost tohoto certifikátu je omezena pouze na území Ruské Federace a nikoliv na ostatní státy celní unie Rusko-Bělorusko-Kazachstán jako u certifikátů TR TS.